www.vitahco.com
Address :
,
TpHCM,
VietNam.
Tel :
Email :
Image : www.vitahco.com

Dây đồng tráng thiếc (thiếc bọc đồng)

Đối với sản phẩm này, chúng tôi đang cung cấp tất cả các qui cách, dây đơn và dây đã sợi bện sẵn

Các qui cách thông dụng là: 0.3mm, 7x0.3mm, 1.0mm, 1.6mm, 2.5mm

 

Chú thích:

  • Kích thước cuộn và các đặc tính khác, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi
  • Ngoài những thông số trên, chúng tôi có thể đáp ứng những thông số khác khi khách hàng yêu cầu