www.vitahco.com
Address :
,
TpHCM,
VietNam.
Tel :
Email :
Image : www.vitahco.com

Hạt nhựa bán dẫn cho cáp trung thế

Chúng tôi cung cấp cho các nhà sản xuất cáp điện những loại hạt bán dẫn như sau:

  • Loại hạt bán dẫn dùng cho cáp XLPE phù hợp dây chuyền bọc thông thường 
  • Loại hạt bán dẫn trong dùng cho dây chuyền CCV phù hợp cáp XLPE đến 10kV
  • Loại hạt bán dẫn ngoài dùng cho dây chuyền CCV phù hợp cáp XLPE đến 10kV
  • Loại hạt bán dẫn trong dùng cho dây chuyền CCV phù hợp cáp XLPE đến 35kV
  • Loại hạt bán dẫn ngoài dùng cho dây chuyền CCV phù hợp cáp XLPE đến 35kV

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận bảng thông số kỹ thuật chi tiết