www.vitahco.com
Address :
,
TpHCM,
VietNam.
Tel :
Email :
Image : www.vitahco.com

Hạt nhựa PVC dùng cho cáp hàn và các loại cáp kháng dầu khác

 

HẠT NHỰA PVC DÙNG CHO CÁP HÀN VÀ CÁC LOẠI CÁP KHÁNG DẦU KHÁC

PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN RoHS

Bảng thông số kỹ thuật

Đặc tính

Phương pháp thử

Đơn vị

Thông số theo tiêu chuẩn

Ứng dụng

 

 

Cáp kháng dầu

Cáp hàn

Tiêu chuẩn

 

 

BS 7655: TM2

 

BS 7655: TM2

IEC 60245

Tỷ trọng

ISO 1183

g/cm3

1.32 ÷ 1.38

1.32 ÷ 1.38

Độ cứng

ASTM D 2240

Shore A

62 ÷ 66

62 ÷ 66

Suất kéo đứt

IEC 60811-1-1

N/mm2

≥ 10.0

≥ 12.5

Độ giãn dài

IEC 60811-1-1

%

≥ 150

≥ 300

Điều kiện lão hóa

IEC 60811-1-2

 

80°C x 7D

100°C x 7D

    Suất kéo đứt sau lão hóa

 

%

≥ 80

≥ 80

    Độ giãn dài sau lão hóa

 

%

≥ 80

≥ 80

Thử khả năng kháng dầu

 

 

JIS C3005

70°C in 4 hours

IEC 60245-2008

100°C in 24 hours

    Suất kéo đứt sau khi thử dầu

IEC 60811-1-2

%

≥ 80

≥ 60

    Độ giãn dài sau khi thử dầu

IEC 60811-1-2

%

≥ 80

≥ 60

Thử sốc nhiệt ở 150°C x 1hr

IEC 60811-3-1

-

No crack

No crack

Tổn hao khối lượng

Điều kiện lão hóa

IEC 60811-3-2

mg/cm2

≤ 2.0

80°C x 7D

≤ 2.0

80°C x 7D

Điện trở suất khối ở 27°C

ASTM D257

Ω.cm

≥ 1011

≥ 1011

Độ bền nhiệt ở 200°C

IEC 60811-3-2

min

≥ 80

≥ 90

Thử ở nhiệt độ âm

IEC 60811-1-4

°C

-15

-30

 

Chú thích:

  1. Loại PVC dùng cho cáp hàn của chúng tôi có tính chất tương tự như cao su, đạt chỉ tiêu thử kháng dầu như cáp cao su
  2. Chúng tôi sẽ đưa ra giá trị cụ thể về tỷ trọng và độ cứng sau khi nhận được yêu cầu của từng khách hàng
  3. Với từng đặc tính, nếu khách hàng yêu cầu cao hơn giá trị tiêu chuẩn, chúng tôi chúng tôi sẽ đáp ứng
  4. Nếu khách hàng vẫn yêu cầu dùng kim loại chì, chúng tôi sẽ đáp ứng