www.vitahco.com
Address :
,
TpHCM,
VietNam.
Tel :
Email :
Image : www.vitahco.com

Hạt nhựa PVC dùng cho cáp viễn thông và cáp quang

 

HẠT NHỰA PVC DÙNG CHO CÁP VIỄN THÔNG VÀ CÁP QUANG

PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN RoHS

Bảng thông số kỹ thuật

Tiêu chuẩn: BS 6746 – TM1/TM2

Đặc tính

Phương pháp thử

Đơn vị

Thông số theo tiêu chuẩn

Ứng dụng

 

 

Vỏ bọc cáp LAN

Vỏ bọc cáp thuê bao đồng

Vỏ bọc cáp thuê bao quang (FTTH)

Tỷ trọng

ISO 1183

g/cm3

1.50 ÷ 1.55

1.48 ÷ 1.55

1.50 ÷ 1.55

Độ cứng

ASTM D 2240

Shore A

87 ÷ 90

89 ÷ 91

93 ÷ 95

Suất kéo đứt

IEC 60811-1-1

N/mm2

≥ 12.5

≥ 12.5

≥ 18.0

Độ giãn dài

IEC 60811-1-1

%

≥ 150

≥ 150

≥ 200

Điều kiện lão hóa

IEC 60811-1-2

 

80°C x 7D

80°C x 7D

80°C x 7D

    Chênh lệch về suất kéo dứt

 

%

≤ ±20

≤ ±20

≤ ±20

    Chênh lệch về độ giãn dài

 

%

≤ ±20

≤ ±20

≤ ±20

Thử sốc nhiệt ở 150°C x 1hr

IEC 60811-3-1

-

No crack

No crack

No crack

Tổn hao khối lượng

Điều kiện lão hóa

IEC 60811-3-2

mg/cm2

≤ 2.0

80°C x 7D

≤ 2.0

80°C x 7D

≤ 2.0

80°C x 7D

Điện trở suất khối ở 27°C

ASTM D257

Ω.cm

≥ 1013

≥ 1013

≥ 1013

Độ bền nhiệt ở 200°C

IEC 60811-3-2

min

≥ 60

≥ 60

≥ 60

Thử ở nhiệt độ âm

IEC 60811-1-4

°C

-15

-15

-15

 

Chú thích:

  1. Chúng tôi sẽ đưa ra giá trị cụ thể về tỷ trọng và độ cứng sau khi nhận được yêu cầu của từng khách hàng
  2. Với từng đặc tính, nếu khách hàng yêu cầu cao hơn giá trị tiêu chuẩn, chúng tôi chúng tôi sẽ đáp ứng
  3. Nếu khách hàng vẫn yêu cầu dùng kim loại chì, chúng tôi sẽ đáp ứng
  4. Đối với yêu cầu chống cháy cho cáp viễn thông và cáp quang, chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60332
  5. Chúng tôi sẽ cung cấp hạt nhựa PVC không chứa chất Phthalate khi khách hàng yêu cầu