www.vitahco.com
Address :
,
TpHCM,
VietNam.
Tel :
Email :
Image : www.vitahco.com

Hạt nhựa PVC dùng cho dây và cáp điện - Tiêu chuẩn: IEC 60227

 

HẠT NHỰA PVC KHÔNG CHÌ DÙNG CHO DÂY VÀ CÁP ĐIỆN

PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN RoHS

Bảng thông số kỹ thuật

Tiêu chuẩn: IEC 60227

Đặc tính

Phương pháp thử

Đơn vị

Thông số theo tiêu chuẩn

Ứng dụng

 

 

Cách điện

Cách điệnCách điệnBọc vỏBọc vỏBọc vỏ

Tiêu chuẩn

 

 

PVC/C

PVC/D

PVC/E

ST4

ST5

ST10

Tỷ trọng

ISO 1183

g/cm3

1.45 ÷ 1.55

1.45 ÷ 1.55

1.45 ÷ 1.55

1.45 ÷ 1.55

1.45 ÷ 1.55

1.45 ÷ 1.55

Độ cứng

ASTM D 2240

Shore A

87 ÷ 90

87 ÷ 90

88 ÷ 90

87 ÷ 90

75 ÷ 85

88 ÷ 90

Suất kéo đứt

IEC 60811-1-1

N/mm2

≥ 12.5

≥ 10.0

≥ 15.0

≥ 12.5

≥ 10.0

≥ 10.0

Độ giãn dài

IEC 60811-1-1

%

≥ 125

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

Điều kiện lão hóa

IEC 60811-1-2

 

80°C x 7D

80°C x 7D

135°C x 10D

80°C x 7D

80°C x 7D

135°C x 10D

   Suất kéo đứt sau lão hóa

 

N/mm2

≥ 12.5

≥ 10.0

≥ 15.0

≥ 12.5

≥ 10.0

≥ 10.0

   Chênh lệch

 

%

≤ ±20

≤ ±20

≤ ±25

≤ ±20

≤ ±20

≤ ±25

   Độ giãn dài sau lão hóa

 

%

≥ 125

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

   Chênh lệch

 

%

≤ ±20

≤ ±20

≤ ±25

≤ ±20

≤ ±20

≤ ±25

Thử sốc nhiệt ở 150°C x 1hr

IEC 60811-3-1

-

No crack

No crack

No crack

No crack

No crack

No crack

Tổn hao khối lượng

Điều kiện lão hóa

IEC 60811-3-2

mg/cm2

≤ 2.0

80°C x 7D

≤ 2.0

80°C x 7D

≤ 2.0

115°C x 10D

≤ 2.0

80°C x 7D

≤ 2.0

80°C x 7D

≤ 2.0

115°C x 10D

Điện trở suất khối ở 27°C

ASTM D257

Ω.cm

≥ 1013

≥ 1013

≥ 1014

-

-

-

Độ bền nhiệt ở 200°C

IEC 60811-3-2

min

≥ 60

≥ 60

≥ 180

≥ 60

≥ 60

≥ 180

Thử ở nhiệt độ âm

IEC 60811-1-4

°C

-15

-15

-15

-15

-15

-15

 

Chú thích:

  1. Chúng tôi sẽ đưa ra giá trị cụ thể về tỷ trọng và độ cứng sau khi nhận được yêu cầu của từng khách hàng
  2. Với từng đặc tính, nếu khách hàng yêu cầu cao hơn giá trị tiêu chuẩn, chúng tôi chúng tôi sẽ đáp ứng
  3. Nếu khách hàng vẫn yêu cầu dùng kim loại chì, chúng tôi sẽ đáp ứng
  4. Chúng tôi đáp ứng hạt nhựa PVC theo tiêu chuẩn PVC/E và ST10 với ứng dụng cho dây và cáp điện chịu nhiệt độ cao
  5. Ngoài ra, chúng tôi đáp ứng hạt nhựa PVC theo tiêu chuẩn ST9 với ứng dụng cho cáp kháng dầu