www.vitahco.com
Address :
,
TpHCM,
VietNam.
Tel :
Email :
Image : www.vitahco.com

XLPE cho cáp trung thế

Chúng tôi cung cấp cho các nhà sản xuất cáp điện những loại XLPE trung thế như sau:

  • Loại XLPE trung thế có cấp điện áp đến 10kV được lưu hóa trên dây chuyền CCV
  • Loại XLPE trung thế có cấp điện áp đến 35kV được lưu hóa trên dây chuyền CCV

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận bảng thông số kỹ thuật chi tiết